La lectura dels àlbums en l’àmbit social

Aquest divendres catorze de gener l’Associació ¡Âlbum!, amb l’ajuda del Ministeri de Cultura i Esport, inicia la primera sessió del curs en línea ‘Cuando el álbum habita la vida’ dirigit a professionals de l’àmbit social amb l’objectiu d’introduir-los al món de la lectura dels àlbums.

El curs consta de quatre sessions entre el mes de gener i febrer de 2022 i en aquesta primera edició ja té l’aforament complet. Quatre sessions que seguiran professionals de diferents àrees del treball social que treballen amb persones en risc d’exclusió social. En aquest àmbit s’inclouen infància, joventut, família i persones adultes.

Doncents

  • Carolina Lesa Brown, editora i especialista en literatura infantil. Formadora de la Red de Bibliotecas para Pacientes (FUNDADEPS) i de promoció de la lectura en atenció a la diversitat. https://cuandotepresentoelmundo.com/
  • Estrella Escriña Marti, especialista en literatura infantil i narradora oral. Formadora de la Red de Bibliotecas para Pacientes (FUNDADEPS). www.estrellaescrina.com

Objectius del curs

Treballar sobre la mirada i potencial de l'àlbum i la lectura en l'àmbit social, així com les seves possibilitats.  
Ensenyar tècniques i estratègies de narració oral que puguin implementar-se tant perquè els professionals utilitzin els àlbums, com perquè les persones amb les qui treballen se sentin capaços de contar.
Donar a conèixer una varietat de projectes d'animació a la lectura que repercuteixin en la cohesió social.  
Fomentar un espai de trobada entre professionals per conèixer noves idees i recursos vinculats a la literatura que repercuteixin en la intervenció social, incentivi l'intercanvi d'experiències, la creativitat i el suport mutu.