El festival cat

La Setmana de l´Àlbum

Sisena edició del 4 al 13 novembre de 2022

La Setmana de l’Àlbum és l’únic festival literari d’àmbit nacional. Es centra en el llibre àlbum i promou activitats per a tots els públics a llibreries, escoles i biblioteques de diferents províncies d’Espanya.

Aquest any torna del 4 al 13 de novembre amb activitats per petits i grans a biblioteques, llibreries i espais culturals de Catalunya. També ho farà a la Comunitat de Madrid del 11 al 20 de novembre i a la ciutat d’Almeria del 9 al 13 de novembre.

El tema de la Setmana és l’espai imaginat i el cartell és de Sonia Pulido.

Amb l’ajuda de: Ministerio de Cultura y Deporte, Departament de cultura de la Generalitat, ICUB, CEDRO, Servei de Biblioteques de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i Girona, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Escuela de Arte Almería, Centro Andaluz de las letras, Espacio de creación Campingás.