Condicions generals

Condicions generals d'ús portal webdelalbum.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS PORTAL WEBDELALBUM.ORG

Els drets d’ús i explotació d’aquest portal web www.webdelalbum.org corresponen a l’Asociación de Editores de Libros Álbum situada al C/ Sant Agustí 6, baixos, 08012 Barcelona i amb número CIF G67023309 (en endavant “ÀLBUM”)

Ens pot contactar a info@webdelalbum.org.

1. Objecte i abast

El portal web www.webdelalbum.org té caràcter informatiu. Els objectius i abast principals del portal web són els següents:

(I) facilitar informació relativa a ÀLBUM als usuaris, pel que fa a les seves activitats, accions, notícies, presència en premsa…
(II) descarregar material bibliogràfic i gràfic d’ÀLBUM
(III) formalitzar inscripcions a jornades formatives de diferents tipus gestionades per ÀLBUM

El portal web www.webdelalbum.org, l’objecte del qual i abast s’ha descrit anteriorment, serà denominat d’ara endavant “el Portal”.

2. Condicions d’ús

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització del Portal. L’accés al mateix implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.

L’usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui donar al Portal, per tot contingut que reprodueixi en o mitjançant el Portal i per qualsevol conseqüència que d’això se’n derivi.

L’usuari es compromet a utilitzar el present Portal, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera s’obliga a no utilitzar el Portal, els seus continguts o els serveis que es prestin mitjançant ell mateix amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui fer malbé, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Portal, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudir d’aquest per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Portal, i a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual ÀLBUM presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ÀLBUM o de tercers.

Els documents i gràfics publicats en aquest servidor podrien incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics. Els canvis són periòdicament afegits a la informació disponible. ÀLBUM i / o el seu respectiu subministrador poden realitzar millores i / o canvis en el programa en qualsevol moment.

ÀLBUM es reserva el dret a desactivar o bloquejar l’accés al Portal a l’usuari en cas que infringeixi les presents Condicions d’Ús, els drets de tercers o la legislació aplicable.

ÀLBUM no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) i els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Portal, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Portal motivats per causes alienes a ÀLBUM.

3. Llicència d’ús del portal

ÀLBUM és el propietari i titular de tots els drets sobre el Portal i, en aquest sentit, atorga a l’usuari una llicència d’ús gratuïta, per utilitzar el contingut i les funcionalitats del Portal d’acord amb els usos per als quals ha estat dissenyat i, en particular, d’acord amb el que preveu el present document i / o la llei aplicable.

La llicència d’ús del Portal es limita a l’àmbit territorial europeu, de manera que tot i que l’usuari pugui accedir al Portal des de fora d’Europa, el seu ús està únicament autoritzat dins d’Europa.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la informació, dades, gràfics, dissenys, programari, marques i altres continguts del Portal són propietat d’ÀLBUM i / o dels seus membres associats o els seus llicenciants, pel que queda prohibida la seva utilització, reproducció , transmissió, transformació, distribució, o explotació de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte com a part del servei en el qual es troba integrada al Portal i amb fins exclusivament privats. L’incompliment podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

ÀLBUM prohibeix qualsevol acció contrària a la legislació vigent, de la documentació / continguts que pugui ser descarregat des del Portal, en concret no es permet manipular ni fer un ús diferent dels continguts.

5. Política de privacitat

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades adreceu-vos a la nostra Política de Privacitat.

6. Interrupcions i modificacions

Els serveis del Portal es poden interrompre a causa de treballs de manteniment o fallades fora del control d’ÀLBUM, que seran solucionats en un període de temps raonable.

ÀLBUM, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o l’abast dels serveis del Portal, així com a qualsevol informació aquí recollida. L’usuari serà informat en un termini raonable sobre aquestes modificacions.

7. Jurisdicció i llei aplicable

El Portal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, ambdues parts es subscriuen als Jutjats i Tribunals de Barcelona.